Uncategorized

Ново! Работни листи – Азбука

📣Предлагаме 30 работни листи с печатни и ръкописни букви, които развиват:

✅️Буквен гнозис

✅️Внимание и концентрация

✅️Графомоторни умения

✅️Конструктивен праксис

❗️Подходящи за първокласници и деца в предучилищна възраст!

🎨За всяка буква има картинка с предмет, започващ със същата буква. Целта е детето да изработи буквата от същите предмети, за да се създаде асоциативна връзка. За по-лесно изработване на буквата към всеки работен лист има и по една голяма буква.

❗️Препоръчително е работните листи да се принтират цветно!

❗️Работните листи се предлагат само в електронен вариант! Цена: 7.50лв

🎯 Ресурсът може да се използва от логопеди, ресурсни учители и родители, които искат да подпомогнат ограмотяването на своите деца.

✨️При интерес пишете на нашия email: psychologo59@gmail.com