Родители

Работилници за детско развитие

През месец октомври „ПсихоЛого5“ стартира РАБОТИЛНИЦИ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ!

Групите включват от 3 до 6 деца и са разделени по възрастов признак. Съобразени са с психологическите етапи на детското развитие и специфичните дейности, които го подпомагат. Използваме изцяло игрови подход, тъй като детството е периодът на игрите, а ученето е по-лесно и ефективно през преживяването.

Работилница 3 – 5 години

Ето някои от дейностите, които сме замислили:

  • подпомагане на социално-емоционалното развитие на децата чрез съвместни групови задачи;
  • развитие на езиково-говорните умения чрез сюжетно-ролеви игри и сюжетна артикулационна гимнастика;
  • развитие на фината и общата моторика – билатерална и зрително-моторна координация; логоритмични сесии, включващи различни движения чрез смяна на ритъм и темпо;
  • задачи по тематика чрез работни листове;
  • сензорни игри и арт занимания, включващи петте сетива и тяхна правилна интеграция;

начало: м. октомври, всеки понеделник

време: 10:00 – 11:30 часа

за кого е подходящо: деца на възраст между 3 и 5 години (I и II група)

Работилница 5,5 – 7,5 години

Част от дейностите в тази работилница:

  • развитие на познавателните процеси – мислене, памет, въображение, воля;
  • развитие на фина моторика и графомоторни умения с цел подпомагане на водещата ръка и съответния за възрастта захват на пишещото средство;
  • развитие на фонологично познание – подготовка за процесите на четене и писане;
  • развитие на възприятно-представната сфера – обогатяване на пасивен и активен речник по теми;
  • развитие на социални умения и емоционална регулация чрез сюжетно-ролеви и настолни игри и др.

начало: м. октомври, всеки понеделник

време: 16:00 – 18:00 часа

за кого е подходящо: деца на възраст между 5,5 и 7,5 години (III и IV група)

Кои сме ние?

Гери – бакалавър и магистър по логопедия и специалист по комуникативни нарушения на развитието,  с опит в превенцията и интервенцията на артикулационни, езикови и обучителни затруднения в предучилищна и училищна възраст.

Милена – психолог, психотерапевт под супервизия с опит в работата с обучителни затруднения и различни психо-емоционални и поведенчески нарушения в развитието на децата в предучилищна възраст.

За повече информация и записване може да ни потърсите на следните координати:

Гери – 0886874048

Милена – 0888662037

email: psychologo59@gmail.com

уебсайт: psychologo5.com

*Работилниците се провеждат при минимум 3 записани деца!*