Кои сме ние?

Ние сме Милена и Гери – психолог и логопед.

Психолого5 е нашето пространство за психологична и логопедична подкрепа.

Психолог и логопед в София

Работим индивидуално и в екип с едно или повече деца. Ръководим се от индивидуалните потребности на всяко дете.

Как можем да Ви помогнем

В случай че детето се нуждае от психологична и логопедична подкрепа, ние предлагаме индивидуални сесии с всяка от нас или обща с двете ни.

Психологична подкрепа за деца

Заедно като екип работим с деца с различни нарушения в развитието.

 • обучителни затруднения
 • разстройства от аутистичния спектър
 • хиперактивност с дефицит на внимание
 • емоционални и поведенченски затруднения
 • сензорни и неврологични увреждания

Логопедична подкрепа за деца

Можем да Ви помогнем, ако детето Ви има:

 • артикулационни нарушения(нарушено звукопроизношение на един или няколко звука)
 • езикови нарушения (късно проговаряне, несъгласуване по род и число, аграматична реч и др.)
 • вторични езикови и говорни нарушения(при генетични синдроми, генерализирани разстройства на развитието, умствена изостаналост, социална депривация и др.)
 • нарушения на четенето и писането

Психологична подкрепа за възрастни

Можем да Ви помогнем, ако страдате от:

 • тревожност
 • депресия
 • раздяла
 • развод
 • смърт на близък
 • трудности в общуването
 • или ако имате нужда от семейно консултиране

Защо ПсихоЛого5?

Често детето има нужда както от психологична, така и от логопедична подкрепа. Родителите са принудени да посещават няколко специалисти, които работят независимо един от друг, а това намалява ефективността на терапията.

ПсихоЛого5 решава този проблем, като предлага психолог и логопед в едно.

Съвместната ни дейност започна през 2018 г. в една от най-големите детски градини в София.

Това ни помогна да изградим опит в широк спектър от нарушения в развитието.

Ето и нашите услуги като екип:

 • провеждаме индивидуални и групови терапевтични сесии с логопед и психолог
 • извършваме диагностика и оценка на индивидуалните потребности на децата
 • провеждаме консултации и семинари за родители
 • провеждаме логоритмични занятия, вкючващи групови музикално–ритмични игри, които стимулират комуникативното, емоционалното, познавателното и двигателното развитие на децата.
 • оценка на дислексия на развитието с тестова батерия DDE-2
 • оценка на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване за деца от 4 до 7 год. /КТФО/
 • оценка на детското развитие от 3 до 6 години с Дортмундски скрининг-тест DESK 3-6 R
 • оценка н детското развитие 0 – 6 г. със скрининг-тест DENVER II
 • оценка на училищната готовност с Тест за училищна готовност на проф. Пламен Калчев

Запишете си час

Ако имате нужда от психологична и логопедична подкрепа, оставете данни за контакт.

Ще се свържем с Вас, за да уточним ден и час за консултация.