За нас

Гергана Илиева Логопед
д-р Гергана Илиева-Златарева, логопед

Здравейте! Аз съм д-р Гергана Илиева-Златарева и съм логопед.

Завършила съм бакалавърската и магистърската си степен по логопедия във Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски“. През май 2024 година успешно защитих своята докторска дисертация на тема: „Взаимовръзка между нарушенията на устния и писмения език при билингвални ученици“.

Работя в детска градина и в кабинета на „ПсихоЛого5“ с деца, които имат комуникативни нарушения или проблеми в развитието, както и деца със специални образователни потребности. Имам опит с деца от аутистичния спектър, езикови и говорни нарушения, обучителни затруднения и др.

Преминала съм редица обучения и семинари в областта на логопедията.

В работата си се водя от следната мисъл:

Когато общувате с дете, забравете колко знаете и можете, и седнете на земята.
Остин О’Мали

Милена Николаева Психолог
Милена Николаева, психолог, психотерапевт

Здравейте! Аз съм Милена.

Желанието ми да имам смислена и ползотворна работа ме отведе до професията психолог. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по психология и съм психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия.

Работата ми в детската градина ме среща с много родители и деца, изправени пред различни предизвикателства – от разстройства на психичното развитие през възрастови кризи до различни обучителни трудности.

Вярвам в способностите на всяко дете и моята мисия е да му помогна да ги развие. А техните родители приемам като партньори, с които да осъществим тази мисия заедно.

И като човек, чийто инструмент са думите, вярвам, че те служат, за да лекуват, благославят и помагат.