Услуги


Това са някои от услугите, които предлагаме в ПсихоЛого5.

Превенция

Провеждане на различни дискусии, семинари, срещи, беседи по актуални за родителите въпроси.

Консултация

Първата и най-важна среща между нас и родителите. Даваме насоки и препоръки за подобряване състоянието на детето, а при необходимост насочваме към други специалисти.

Диагностика

Прецизно и подробно изследване на езика, говора, емоционално и социално функциониране и познавателните процеси, на базата на което се изготвя план за индивидуална терапия. Извършване на оценка на детското развитие чрез скрининг тестове DENVER II и DESK 3-6 R. Оценка на училищната готовност (ТУГ, проф. Пламен Калчев) и дислексия на развитието (DDE-2).

Терапия

Прилагане на индивидуална или групова терапия в съответствие със специфичните потребности и симптоматика на детето. Съобразена е с неговите възрастовите и индивидуални особености. Продължителността й е различна и зависи от вида нарушение, индивидуалните характеристики на детето и съдействието на родителите.

Дейностите в кабинета се  осъществяват по график след предварително уговорен час. Продължителността на срещата е един астрономически час.

Запишете си час