Логопедия

Говорни звукове – овладяване, учленяване и правилна артикулация

За да можем да изкажем идеите и мислите си, ние трябва да ги облечем в думи. Думите от своя страна са комбинация от звукове. Овладяването на говорните звукове става спонтанно и непринудено в разговор с другите. При децата това се случва по подражание – слушат и виждат как мама и тати говорят и се учат как да артикулират. Всеки говорен звук има своя позиция и се отличава с различна степен на трудност. В речта на детето звуковете се появяват поетапно, като се върви от артикулационно по-простите и лесните към артикулационно по-сложните и трудни.  Логопедите наричат това онтогенеза на говорните звукове.

Във възрастта от 0 до 1,5г. се появяват гласните звукове и съгласните М, П-Б. Съгласните М, П-Б се артикулират чрез двете устни. Те се смятат за началото на консонантното развитие. Интересното е, че артикулацията на тези звукове се подготвя още в утробата на майката, когато детето развива смукателния рефлекс.

Във възрастта от 1,5 до около 3г. се появяват звуковете Н, Т-Д, В-Ф, Й, К-Г, Х.  Звуковете Н, Т-Д се учленяват чрез допиране на върха на езика към алвеоларния гребен (който се намира зад горните зъби). Звуковете Ф-В се артикулират чрез допира на горните зъби върху долна устна. Звуковете К-Г и Х се учленяват чрез допира на езика към мекото небце.

От 3г до около 5,5г. започва усвояването на звуковете  С-З-Ц, Ш-Ж-Ч и Р-Л. Съскавите съгласни (С-З) се артикулират чрез допиране на върха на езика към долни зъби. Шушкавите съгласни (Ш-Ж) се артикулират чрез допиране на езика към твърдото небце. Най-накрая идват и заветните звукове Р-Л (тези, за които най-често се притесняват всички). Те са с най-сложна биомеханика и се появяват най-късно в говорното развитие. Отново и двата звука се учленяват с върха на езика, който е в горна позиция зад зъби и допира алвеолите. Разбира се за звук „Р“ трябва и много силна издишна въздушна струя, за да може да се появи характерният трептящ и вибриращ звук.

Тези възрастови срокове и тази периодизация не са абсолютни и варират според индивидуалните темпове на развитие на всяко дете. За нас логопедите обаче представляват диагностичен маркер. Приблизително около 6–годишна възраст е горната граница за развитието на артикулацията.

Ето за това няма нужда от притеснение, когато детето ви е на 3год., а все още  изпуска и не може да артикулира звук „Р“ или „Л“. Тогава няма нужда от намесата на логопед. В повечето случаи изпускането или замяната е в рамките на нормалното (все пак децата се учат да говорят и колкото повече практикуват, толкова по-добри стават). Понякога обаче е нужна консултация и активна намеса на логопед, за да може трудностите в артикулацията да бъдат преодолени.

Но защо е важно да бъдат преодолени? Защото детето ще се чувства по-уверено и спокойно да изразява себе си и така ще общува по-лесно с връстници. И не на последно място, защото трудностите в устната реч могат да се прехвърлят и да повлияват овладяването на писмената реч. Ето затова, когато не са овладени всички звукове преди постъпването на детето в първи клас (7г.), може да потърсите помощта на специалист.

В следваща статия предстои да поговорим по-обстойно за това какво е артикулационно нарушение и какви са проявите му.

Автор: Гергана Илиева – логопед


Warning: printf(): Too few arguments in /home/psyctttw/public_html/wp-content/themes/vandana-lite/inc/extras.php on line 118

You may also like

1 424 Comments

  1. https://xn--80aaaaaablq1bxfe3aug0afmuhd9g8ika.xn--p1ai/ Публичная кадастровая карта России. Заказать выписку ЕГРН по публичной кадастровой карте Росреестра и узнать кадастровый номер участка в отчете ЕГРП или границы земельных участков.

  2. Experience a wealth of Free Software solutions for Windows users at profullcracks.com. Discover the significance of reliable tools that empower you to create striking visuals and captivating videos. Unlock boundless possibilities with our cracked programs, all while maintaining exceptional quality and staying within your budget. https://profullcracks.com